Antrenoarea federala Alina Stefanescu a actionat in instanta FRVolei contestand decizia de sanctionare a…

Antrenoarea federala Alina Stefanescu a actionat in instanta FRVolei contestand decizia de sanctionare a…

Antrenoarea federala Alina Stefanescu a actionat in instanta FRVolei contestand decizia de sanctionare a comisiei de disciplina.Antrenoarea federala a fost sanctionata cu avertisment pentru faptul ca a semnat legitimatia de talie a jucatorului de la Oradea.
Conform regulamentului comisiei de diciplina al federatiei:
“Art.65 . (3) În cazul în care Comisia de Disciplina are rolul de comisie de investigare a abaterilor de dreptul muncii savârsite de personalul angajat al FRV se vor aplica dispozitiile Codului Muncii (Lg.nr.53/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). În acest caz persoana sanctionata se va adresa cu contestatie la sectia a VIII-a de litigii de munca si contencios administrativ muncii a Tribunalului mun. Bucuresti în termenul stabilit de Codul Muncii .”
Codul Muncii prevede:
“Art.148
(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.
Art. 251
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Art. 252.
(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.”

Acestea sunt articolele de lege care trebuiesc respectate de catre angajator atunci cand sanctioneaza angajatul cu avertisment scris. Dupa cum se stie in lumea voleiului, antrenoarea federala a acordat talia pentru sportivul respectiv in urma unui telefon pe care l-a primit de la cineva din cadrul federatiei. Doar ca acest lucru va fi foarte greu de dovedit in instanta asa ca cel mai probabil, sanctiunea va ramane.Daca ati citit Codul Muncii aceasta sanctiune se radiaza in termen de 12 luni de la aplicare, deci este foarte posibil ca acolo sa se ajunga. Este insa posibil si ca art.252 din Codul Muncii sa nu fi fost respectat in totalitate, iar instanta sa anuleze sanctiunea.
Poate ca era mai indicat ca antrenoarea federala sa-l actioneze in justitie pe cel care i-a indicat telefonic sa acorde talia respectiva, pentru abuz in serviciu. Pentru ca, de fapt, la acest lucru se rezuma ce s-a intamplat cu talia jucatorului de la Oradea.
Prima infatisare a avut loc in data de 5 septembrie, iar urmatorul termen va avea loc pe 28 octombrie 2016.
Ii doresc succes antrenoarei federale in procesul de care l-a deschis.
1 thought on “Antrenoarea federala Alina Stefanescu a actionat in instanta FRVolei contestand decizia de sanctionare a…

  1. Eu zic să le fie învățătură de minte celor care se iau după porunca vătafului, în loc de literea statutului și a regulamentelor. Mă refer inclusiv la membrii Consiliului Slujitor.

Comentezi?