# PROVOCĂM MODIFICAREA LEGII * CLUBURILE DIN SUBORDINEA MTS VOR FI REPREZENTATE DOAR DE…

# PROVOCĂM MODIFICAREA LEGII * CLUBURILE DIN SUBORDINEA MTS VOR FI REPREZENTATE DOAR DE DELEGAȚI PROPRII

Activitatea de propagandă în favoarea legii și contra matrapazlâcurilor ferevișului, desfășurată de acest blog, desigur și în cadrul unui concert cu mai multe voci, duce la modificări în legislație. Pe 14 sep 2020 a intrat în vigoare o modificare a *Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al cluburilor sportive – unități aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului*:

*[Art. I. -](https://lege5.ro/Gratuit/gm4dimzsgq2q/art-i-ordin-1189-2020?dp=gmzdgmjuge2tani)
[Anexa](https://lege5.ro/Gratuit/ge3taojrga2a/regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-al-cluburilor-sportive-unitati-aflate-in-subordinea-ministerului-tineretului-si-sportului-din-04072017?d=2020-09-17) la Ordinul ministrului tineretului și sportului [nr. 832/2017](https://lege5.ro/Gratuit/ge3taojqhe3q/ordinul-nr-832-2017-privind-aprobarea-regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-al-cluburilor-sportive-unitati-aflate-in-subordinea-ministerului-tineretului-si-sportului?d=2020-09-17) privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al cluburilor sportive – unități aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 4 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:*

*1. La articolul 4, [literele f)](#p-203899612)” target=”_blank”>https://lege5.ro/Gratuit/ge3taojrga2a/regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-al-cluburilor-sportive-unitati-aflate-in-subordinea-ministerului-tineretului-si-sportului-din-04072017?pid=203899612&d=2020-09-17 #p-203899612) -[h)](#p-203899614)” target=”_blank”>https://lege5.ro/Gratuit/ge3taojrga2a/regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-al-cluburilor-sportive-unitati-aflate-in-subordinea-ministerului-tineretului-si-sportului-din-04072017?pid=203899614&d=2020-09-17 #p-203899614) se abrogă.*

*2. La articolul 26, [litera c)](#p-203899796)” target=”_blank”>https://lege5.ro/Gratuit/ge3taojrga2a/regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-al-cluburilor-sportive-unitati-aflate-in-subordinea-ministerului-tineretului-si-sportului-din-04072017?pid=203899796&d=2020-09-17 #p-203899796) se modifică și va avea următorul cuprins:*

*”
c) [directorul clubului] reprezintă personal sau prin delegat, angajat al clubului, clubul în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine;”.*

Ca rezultat, cluburile sportive din subordinea MTS vor fi reprezentate de directori sau de angajați ai cluburilor respective în situații cum ar fi și Adunarea Generală a FRV. Acestea nu-i vor mai putea trimite **Ghiulangiului** delegații în alb. Totuși nu este un succes major, pentru că aceste cluburi subordonate MTS sunt puține (1-2 per județ), majoritatea de tip CSM, și puține sunt afiliate la FRV.

Comentezi?