LN 2019 Săptămîna 3 | (F) USA – BRA, rezumat. În acest meci, anterior…

LN 2019 Săptămîna 3 | (F) USA – BRA, rezumat. În acest meci, anterior…

LN 2019 Săptămîna 3 | (F) USA – BRA, rezumat.

În acest meci, anterior marei finale, SUA ia bătaie acasă.

[https://www.youtube.com/watch?v=hwlmFq07BUA](https://www.youtube.com/watch?v=hwlmFq07BUA)Enjoy the Highlights from the woen’s match between USA and Brazil from Week 3 of the Volleyball Nations League 2019! #VNL #VNL2019 #BePartOfTheGame ▶▶ Watch …

Comentezi?