Președintele Klaus Iohannis a promulgat ieri o lege potrivit căreia toate partidele, federaţiile sportive…

aqualine.ro/

Președintele Klaus Iohannis a promulgat ieri o lege potrivit căreia toate partidele, federaţiile sportive şi ONG-urile finanţate de la buget vor trebui să se supună normelor de transparenţă prevăzute de Legea 544/2001, dar şi să răspundă solicitărilor cetăţenilor cu privire la informaţiile de interes public.
“Astfel de instituţii devin canale de scurgere a banului public către diverse clientele politice şi/sau economice, fără ca publicul să aibă acces la tabloul de cheltuieli, la modul / schemele de contractare şi unde ajung, în definitiv, banii contribuabililor”, se arată în expunerea de motive a legii, citată de news.ro.
Asadar, prin promulgarea acestei legi vom avea dreptul legal la “transparenta” din partea FRVolei.Astfel, potrivit Legii 544/2001:
“Art. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Art. 7
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.
Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
Art. 22
(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru.”
In concluzie, fiecare dintre noi are dreptul de a fi informat despre “nelamuririle” legate de functionarea FRVolei.Pe mine insa ma intereseaza foarte mult o solicitare cu privire la :
“Art. 11 bis
Orice autoritate contractanta, astfel cum este definita prin lege, are obligatia sa puna la dispozitia persoanei fizice sau juridice interesate, in conditiile prevazute la art. 7, contractele de achizitii publice”.
In felul acesta poate aflam si noi cum au fost cheltuiti de catre FRVolei, banii nostri, ai contribuabililor.Ce ziceti? Incepem sa “deslusim” ce s-a intamplat in acesti ani la FRVolei? Daca legea ne da dreptul sa aflam, de ce sa nu profitam de aceasta oportunitate?

1 thought on “Președintele Klaus Iohannis a promulgat ieri o lege potrivit căreia toate partidele, federaţiile sportive…

  1. Este o lege proastă! Trebuia să se specifice că alea 30 de zile nu includ multele zile în care angajații FRViș nu dau pe la lucru. Mai ales vara! 😉

Comentezi?