OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare…

aqualine.ro/

OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, publicat in MO nr.392/2012 prevede:
“Art. I
(1) Autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica nu pot achizitiona servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.
(2) In situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare necesare autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1) nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea:
a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale;
b) consiliilor locale, consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice locale.”
Dupa cum stiti, presedintele comisiei de disciplina, cel care pune in practica hotararile presedintelui, nu este o persoana angajata in cadrul FRVolei, ci acesta este platit pe baza unui contract de colaborare.Cum federatiile sportive sunt asimilate institutiilor publice se pune intrebarea daca ordonatorul principal de credite, respectiv MTS-ul a aprobat acest contract de colaborare, asa cum prevede aliniatul 2 al legii de mai sus.Trebuie tinut cont de faptul ca MTS-ul are juristi proprii iar masura legala pe care trebuia sa o ia federatia era sa apeleze la acestia, in situatia in care avea de rezolvat probleme de ordin juridic.Mai mult decat atat, din comisia de disciplina face parte si domnul Dragomir Florin in calitate de membru, care este jurist si arbitru de volei si care ar putea reprezenta federatia in instanta.
Se pune intrebarea si cine raspunde de “haosul” din statutul FRVolei daca tinem cont de faptul ca in ultimii ani cel care s-a ocupat de partea juridica a federatiei a fost actualul presedinte al comisiei de disciplina. Am semnalat in repetate randuri faptul ca la ultimele alegeri au fost alese 8 persoane in Consiliul Director desi statutul prevedea la art. 84.8. ca “pentru alegerea membrilor Consiliului Director se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin (în cazul egalităţii de voturi) şi vor fi declaraţi membrii ai Consiliului Director primii 7 candidaţi clasaţi în urma turului (tururilor) de scrutin”.
Si aceasta nu este decat una dintre erorile din statut. Ar fi interesant de stiut care este pozitia MTS-ului cu privire la acest contract de colaborare dintre FRVolei si presedintele comisiei de disciplina.

Comentezi?